PRODEJNA OTEVŘENO – Po-Čt – 8:00–16:30, Pá: 8–18:00, So: 9–14:00 CZEN
e-shopakční zbožío společnostifoto. ohňostrojůobch. podmínkykontakty
přihlásit
pyrotechnika
a ohňostroje
 

 

Výrazné množstevní slevy, kontaktujte nás:

Telefon: 553 038 155
Mobil: 602 584 543
E-mail: info@tarra.cz
sales@tarra.cz

stáhnout ceník, Pyrotechnika a ohňostroje

ADR přeprava

ASSOCIATION OF CZECH PROFESSIONAL FIREWORKERS

PYROMANIA.CZ (Pyrotechnika a ohňostroje)

Konfety.net (Pyrotechnika a ohňostroje)

Pyrotechnika a ohňostroje: jsme na Facebooku

Najdete nás i na MALL.CZ

naši partneři
pro Slovensko

Zboží z e-shopu na Slovensko nezasíláme! V případě zájmu kontaktujte naše obchodní partnery na Slovensku.

PyroReJa, s.r.o. Pyrotechnics Activities Pyrotechnici Pyroreja ohňostroje Párty Predaj
Zastoupení
v ČR a SK
(vizualizace ohňostrojů)
ShowSim
Naši partneři Lena
1000 a jeden fór
 1. TARRA PYROTECHNIK s.r.o. zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
 2. Vaše Osobní údaje společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
  • a. plnění smlouvy (dále také jako „Smlouva“)
  • b. marketing – na základě Vašeho odvolatelného souhlasu
   • Google AdWords – identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Google, opětovné cílení reklamy (remarketing).
   • Sklik – identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Seznam.cz, opětovné cílení reklamy (retargting).
   • Facebook Pixel – identifikace v rámci reklamní sítě společnosti Facebook, opětovné cílení reklamy.
 3. Osobní údaje budou společností TARRA PYROTECHNIK s.r.o. poskytnuty těmto třetím osobám:
  • a. osobám poskytujícím společnosti TARRA PYROTECHNIK s.r.o. serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či které jsou jejími obchodními partnery;
  • b. pro účel plnění smlouvy také mohou být poskytnuty externí advokátní kanceláři;
  • c. pro účel získání statistických informací spoločnosti Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA pro službu Google Analytics;
  • d. pro účel plnění smlouvy mohou být poskytnuty obchodnímu partneři SEVEN SPORT s.r.o.;
  • e. pro účel plnění smlouvy mohou být poskytnuty přepravním společnostem GLS, Zásilkovna a Toptrans;
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Osobní údaje budou společností TARRA PYROTECHNIK s.r.o. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností společnosti TARRA PYROTECHNIK s.r.o., podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení. Informace uchovávané na základě uděleného souhlasu budou zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu.
 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  • a. Právo na přístup k Osobním údajům u společnosti TARRA PYROTECHNIK s.r.o., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení společnosti TARRA PYROTECHNIK s.r.o., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • b. Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • c. Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.
  • d. Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • e. Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli společnosti TARRA PYROTECHNIK s.r.o. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. tyto údaje předala jinému správci.
  • f. Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u společnosti TARRA PYROTECHNIK s.r.o. podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u společnosti TARRA PYROTECHNIK s.r.o. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@tarra.cz.
 8. Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 9. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 10. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 11. V případě, že bude společnost TARRA PYROTECHNIK s.r.o. chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.

Jak zamezit ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.

Zde můžete upravit Váš souhlas s poskytnutím cookies

 
Ochrana osobních údajů

Pyrotechnika NEW: Dárkové poukazy

Zábavní pyrotechnika: Petardy | Bouchající koberce | Pochodně - zápalnice | Konfety vystřelovací | Konfetové baterie - kompakty | Římské svíce | Rakety | Sety mix | Dětská pyrotechnika | Prskavky | Párty fontány | Fontány | Dýmovnice | Baterie výmetnic - Kompakty | Tiché a ekologické produkty | Dárkové poukazy

Profesionální pyrotechnika: Baterie výmetnic 24 - 600 ran PROFI F4 | Baterie výmetnic Multikalibr F4 | PETARDY F4 | Cake in row - střílející řady 9-19 ran | Single shot - jednoranné výmetnice | Stroboskopy, fontány, ohňepády | Římské svíce F4 | Kulové pumy | Nápisové svíčky | Zápalné Šňůry - El. Palníky | Zpožďovače | Moždíře | Stojany-racks

Jsme na Facebooku: Tarra Pyrotechnik


© 2008–2016 MARFreklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign (MS)
Provozovatel webu je: TARRA pyrotechnik s.r.o.; IČ: 49611984; DIČ: CZ49611984
Hodnocení obchodu na Zboží.cz Lena hračky ShowSim
PyroReJa, s.r.o. Pyrotechnics Activities Pyrotechnici